login iconKundlogin
Facility Labs logotyp
Facility Labs logotyp

FL Analytics - Trafikapplikationer

Vi på Facility Labs har utvecklat applikationer baserade på vårt unika trafikanalyssystem FL Analytics.

Applikationerna är särskilt utformade för:

  • Handel
  • Återvinningscentraler
  • Trafik på allmän väg

Läs mer via produktbladet Samhällstrafik.

Läs mer via produktbladet ÅVC.

Läs mer via produktbladet Trafikmätning.

Läs mer via produktbladet Miljöpåverkan.

Läs om Behandling av personuppgifter.

Artikel i Värmlands Folkblad: Nytt inpasseringssystem från Facility Labs

Karlstads Energi inför ett nytt passersystem från Facility Labs för att få företagen att åka till rätt återvinningscentral med sitt avfall. I dag kostar den felaktiga avfallsdumpningen miljonbelopp för Karlstadsborna. Läs mer här.


2019-04-16

Fordonsmätningar på Hornsgatan utvärderade

I en ny rapport (2019-03-26) framtagen av SLB-analys, analyseras fordonssammansättningen på Hornsgatan under hösten 2017. Syftet är att kartlägga vilka fordon som bidrar mest till utsläppen och halterna av kvävedioxid och partiklar och hur bilden har förändrats sedan 2009. Facility Labs sensorregistreringar visar också att vart tionde tungt fordon inte följde bestämmelserna för miljözonen

Läs hela rapporten här: http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2019_002.pdf


2019-03-29

Under en dag i oktober monteras Facility Labs statstik- och betalsystem på Visbys återvinningscentral

Region Gotland har valt Facility Labs system för att erhålla besöksstatistik och för möjligheten att ta betalt av kunderna, både verksamheter och privatpersoner. Lisa Larsson, avfallsutvecklare på Region Gotland, berättar här om hur de bl a upplevde utbildningen i kundbemötande som hålls av Facility Labs i samband med implementeringen av systemet.

”Region Gotland har bestämt sig för att testa Facility Labs statistik- och avgiftshanteringssystem på Visby Återvinningscentral. Det är mycket nytt för personal, arbetsledare och chefer. Några av oss har varit på studiebesök på Sörabs anläggning Stockby på Lidingö och träffat Facility Labs VD Jeannette Beiming samt Sörabs personal på plats som har erfarenhet av systemet. Det ger bra förståelse för arbetssätt och funktion. Nu gäller det att få alla våra medarbetare med på tåget. Jeannette erbjuder en utbildning för personalen, på plats i Visby. Perfekt! På knappt två timmar har Jeanette både lyckats visa hur verktyget fungerar, och diskuterat det viktiga bemötandet av kunden. All personal deltog med sina erfarenheter och funderingar kring vad arbetet på Visby Återvinningscentral innebar. Vad gör vi med besvärliga kunder? Vilka ord kan vi använda för att underlätta mötet med kund? Hur tar man betalt på ett bra sätt? Vad är god service och vad står det egentligen i Region Gotlands servicepolicy? Jeannette delade med sig av egna erfarenheter från arbete med kundservice och återvinningscentraler och lyckades få alla att känna sig delaktiga i hur vi bemöter kund på ett bra sätt. Vi är nu redo att använda vårt nya verktyg!”

// Lisa Larsson, avfallsutvecklare, Region Gotland


2018-10-25

Vi söker nu ytterligare en utvecklare

Vi ger dig möjligheten att förvalta, utveckla och förädla vår mjukvara för bildanalys och vår rapportgenerator i nära samarbete med kollegor och kunder.

Du kommer att arbeta löpande med att skapa kundnytta och begreppsliggöra våra kunders information genom att analysera och visualisera våra kunders data.

Vi söker dig som kan programmera i C++. Vi ser att du genom ditt kunnande hjälper Facility Labs att skapa nya kundanpassade lösningar där våra kunder får tillgång till data som förändrar deras verksamheter via användarvänliga dashboards. Vi arbetar främst i C++, OpenCV samt Python.

Edge of Talent hjälper oss med den här rekryteringen. Gå in här här att se hela annonsen.


2018-10-17

Avfall Sveriges rapport ”Passersystem på återvinningscentraler”

Det finns flertalet fördelar med att införa passersystem, t.ex. att öka andelen betalande företag samt möjliggöra insamling av statistik. Det är viktigt att välja ett passersystem som är väl anpassat till ÅVC:ns behov samt skapa en bra process för införandet.

Avfall Sverige har tagit fram en rapport för att det tidigare har funnits begränsat med information och utredningar kring vad som bör beaktas vid införande av passersystem. Syftet med Avfall Sveriges rapport är att skapa ett stöd för kommuner som överväger att införa passersystem på sina ÅVC:er samt belysa hur passersystem kan samordnas över en större region.

Läs Avfall Sveriges hela rapport här och en sammanfattande text som beskriver Facility Labs passersystem (statistik- och betalsystem) här.


2018-08-06

Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av ett nytt regelverk, GDPR (General Data Protection Regulation, på svenska Dataskyddsförordningen), som är ett gemensamt regelverk för hela EU.

Verksamheten i Facility Labs AB omfattas av Dataskyddsförordningens regler, och detta dokument syftar till att informera våra kunder, leverantörer och övriga intressenter om hur Facility Labs behandlar personuppgifter.
Läs mer på: facilitylabs.com/info


2018-04-10

Facility Labs på Transportforum.

Den 10 och 11 januari medverkade Facility Labs på Transportforums stora trafik och transportmässa i Linköping. Där pågick många intressanta diskussioner om trafik i olika avseenden.

I vår monter handlade många samtal om genomfartstrafik och behovet av ordentliga underlag till de beslut som ska tas och vi på Facility Labs är stolta över att kunna hjälpa våra kunder med just det.
Läs även: Regeringen ändrar förslag om miljözoner.


2018-01-17

Ny VD för Facility Labs

Facility Labs AB har anställt Jeannette Beiming som ny VD för bolaget. Jeannette kommer närmast från Roslagsvatten AB där hon haft flera olika befattningar inom olika områden, under de senaste åren som Produktionschef. Hon tillträder VD-posten den 1 november 2017.

Nuvarande VD, Lars Linder-Aronson, fortsätter därefter att vara styrelseledamot i Facility Labs, men utan en operativ roll i bolaget.


Lars Linder-Aronson (VD), 2017-08-18

Exempel på applikationer

Origin-Destination

Origin-Destination

Miljö

Miljö

Marknadsandelar och besöksprofilering

Besöksprofilering

Kommunikation

Kommunikation

Fordonsklassificering

Fordonsklassificering

Parkeringstid

Parkeringstid

Personalplanering

Personalplanering

Avlastningstid

Avlastningstid

Prissättning Parkering

Prissättning Parkering

Restid

Restid

Parkeringsinventering

Parkeringsinventering

Marknadsandelar

Marknadsandelar

Praktisk användning

Kontakt

E-post: info(snabel-a)facilitylabs.com

Facility Labs logotyp
Copyright © 2015-2018 Facility Labs AB. All rights reserved.